🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

پویش شهر پاک رستم آباد

پویش بزرگ شهر پاک در طبس با اجرای این مرحله از پویش در منطقه رستم آباد صبح دوشنبه ۱۵ آذرماه ۱۴۰۰ با حضور مهندس محمد

تعامل شهرداری و بهزیستی

?دیدار آقای حسینی رئیس اداره بهزیستی شهرستان طبس به همراه جمعی از کارکنان این نهاد با مهندس

ورزش شهرداری

جناب آقای حسن‌مرتاضیداور درجه یک فدراسیون فوتبال