🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

خدمات شهری

بخشی از زحمات و تلاشهای نیروهای واحد خدمات شهری شهرداری طبس در راستای نظافت و پاکیزگی شهر

برنامه زمان بندی جمع آوری زباله در شهر طبس

#زمان_بندی_جمع_آوری_زباله#روز_های_فرد برنامه زمانبندی جمع آوری زباله در مناطق مختلف شهر در محدوده زمانی روزهای فرد: یکشنبه سه شنبه و پنجشنبه در تصویر فوق و نمایش

عمران شهری

بخشی از تلاش ها و اقدامات نیروهای واحد عمران شهرداری طبس در حرکت به سمت توسعه و آبادانی شهر زیبای طبس

باغ گلشن

گوشه ای از اقدامات روزانه نیروهای واحد فضای سبز شهرداری طبس در نگهداری و توسعه فضای سبز باغ منحصربه‌فرد گلشن

فضای سبز

بخشی از اقدامات و تلاش های واحد فضای سبز شهرداری طبس در حفظ و حراست از فضایی سبز باغ شهر بزرگ ایران، طبس زیبا