🇮🇷 سال تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین

شهرداری طبس

.

خدمات شهری

بخشی از تلاش های  واحد خدمات شهری شهرداری طبس در راستای نظافت و پاکیزگی شهری

عمران شهری

#عمران_شهری گزارش عملکرد نیروهای واحد عمران شهری شهرداری طبس اجرای زیرسازی و تحکیم جنب کارخانه یخ آماده سازی کانال گاز رضوانشهر جهت انجام عملیات آسفالت

خدمات شهری

گزارش کارکرد نیروهای خدمات شهری شهرداری طبس در راستای نظافت و پاکیزگی شهر

فضای سبز شهری

گزارش کار واحد فضای سبز شهرداری طبس در راستای حفظ و حراست از زیبایی و فضای سبز شهری

واحد_HSE

بخشی از گزارش عملکرد واحد ایمنی و بهداشت شهرداری طبس

فضای سبز شهری

گزارش عملکرد نیروهای واحد فضای سبز شهرداری طبس

خدمات شهری

بخشی از زحمات و تلاشهای نیروهای واحد خدمات شهری شهرداری طبس در راستای نظافت و پاکیزگی شهر

برنامه زمان بندی جمع آوری زباله در شهر طبس

#زمان_بندی_جمع_آوری_زباله#روز_های_فرد برنامه زمانبندی جمع آوری زباله در مناطق مختلف شهر در محدوده زمانی روزهای فرد: یکشنبه سه شنبه و پنجشنبه در تصویر فوق و نمایش