🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

حادثه رانندگی

?سه کشته در برخورد کامیون با پراید در محور طبس_دیهوک