🇮🇷 سال جهش تولید با مشارکت مردم

شهرداری طبس

طبس ; چهارمین شهر زیارتی ایران ( عضو دبیرخانه شهرهای زیارتی کشور )

.

حادثه رانندگی

?سه کشته در برخورد کامیون با پراید در محور طبس_دیهوک