🇮🇷 سال جهش تولید با مشارکت مردم

شهرداری طبس

عضو دبیرخانه شهرهای زیارتی کشور

.

نمایش فرهنگ اصیل ورزش پهلوانی در زورخانه پوریای ولی شهرستان طبس همزمان با ولادت اول پهلوان جهان اسلام امام علی(ع)

?نمایش فرهنگ اصیل ورزش پهلوانی در زورخانه پوریای ولی شهرستان طبس همزمان با ولادت اول پهلوان جهان اسلام امام علی(ع) ?آقایان رسول عراقی، محمد جواد

تجهیز ماشین‌آلات شهرداری

مبارک مردم طبس ? بیل مکانیکی SC220-9 – دلتا راه ماشین به ارزش تقریبی ۷ میلیارد تومان با پیگیری مجدانه اعضای شورای اسلامی شهر و