🇮🇷 سال تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین

شهرداری طبس

.

عراقی درهئیت ورزشی استان

هیئت بدن‌ سازی در ید یک طبسی 📸 آقای «مهدی نصیرزاده» رئیس فدراسیون بدن سازی و پرورش اندام ایران در حکمی آقای «رسول عراقی» را