🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

عراقی درهئیت ورزشی استان

هیئت بدن‌ سازی در ید یک طبسی ? آقای «مهدی نصیرزاده» رئیس فدراسیون بدن سازی و پرورش اندام ایران در حکمی آقای «رسول عراقی» را