🇮🇷 سال تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین

شهرداری طبس

.

پاییز و زمستان بهاری در طبس

نهضت آرایش فضای سبز شهری تاعید نوروز 📸مهندس محمد نصیری شهردار طبس ظهر شنبه ۳۰ مهرماه ۱۴۰۱ از عملیات کاشت نهال گلهای زیبای داوودی در

تبریک هفته تربیت بدنی

بررسی مطالبات ورزشی شهر 📸بمناسبت فرارسیدن هفته تربیت بدنی، آقایان رسول عراقی، محمد جواد راستینه، سید مجتبی حقانی هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر و مهندس