🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

پاییز و زمستان بهاری در طبس

نهضت آرایش فضای سبز شهری تاعید نوروز ?مهندس محمد نصیری شهردار طبس ظهر شنبه ۳۰ مهرماه ۱۴۰۱ از عملیات کاشت نهال گلهای زیبای داوودی در

تبریک هفته تربیت بدنی

بررسی مطالبات ورزشی شهر ?بمناسبت فرارسیدن هفته تربیت بدنی، آقایان رسول عراقی، محمد جواد راستینه، سید مجتبی حقانی هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر و مهندس