🇮🇷 سال جهش تولید با مشارکت مردم

شهرداری طبس

طبس ; چهارمین شهر زیارتی ایران ( عضو دبیرخانه شهرهای زیارتی کشور )

.

#بازسازی_گاری_های_زباله

#بازسازی_گاری_های_زباله ?شهردار طبس خرداد: جمع آوری گاری های فرسوده زباله سطح شهر و ترمیم بازسازی و رنگ آمیزی آنها برای استقرار مجدد در محدوده های