🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

آماده سازی سایت مسکن ملی طبس

? عملیات آماده سازی سایت ۷۹ هکتاری مسکن ملی که از روزهای گذشته آغاز شده است؛ امروز چهارشنبه ۱۷ آذر ۱۴۰۰ مورد بازدید مهندس #محمد_نصیری

بزرگداشت روز حسابدار در شهرداری

?به مناسبت ۱۵ آذر ماه روز گرامیداشت حسابدار مهندس #محمد_نصیری شهردار طبس با حضور در اداره توسعه مدیریت و منابع شهرداری ضمن عرض خدا قوت