🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

انتصاب /دبیر کمیسیون ماده .100

?با حکم مهندس #محمد_نصیری شهردار طبس و در راستای ارتقای کمی و کیفی خدمت به شهروندان،  آقای مهندس #محمد_حسن_الاهی به سمت دبیر کمیسیون ماده ۱۰۰