🇮🇷 سال تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین

شهرداری طبس

.

تبریک سال 1398

☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️آغاز یکم، سا ل ۱۳۹۸ هجری شمسی مصادف با چهاردهم، سال ۱۴۴۰ هجری قمری و بیست یکم، مارس ۲۰۱۹

تازه ترین اخبار