🇮🇷 سال جهش تولید با مشارکت مردم

شهرداری طبس

طبس ; چهارمین شهر زیارتی ایران ( عضو دبیرخانه شهرهای زیارتی کشور )

.

عمران شهری

✅سرکشی روزانه مهندس بهارستانی شهردار طبس از مراحل پیشرفت پروژه بلوار شهدای منا

عمران شهری

✅ پروژه بهسازی رفوژ وسط بلوار شهدا با سرعت در حال انجام است.

امینی در شورای عالی استان ها

نماینده استان خراسان جنوبی در شورای عالی استانها:?سوختن خانواده 5 نفری در جاده طبس پس از تصادف با تریلی | جاده ی طبس به یزد

روابط عمومی

⭕️برگزاری دوره آموزش عکاسی خبری ویژه روابط عمومی های شهرستان طبس