🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

عمران شهری

✅سرکشی روزانه مهندس بهارستانی شهردار طبس از مراحل پیشرفت پروژه بلوار شهدای منا

عمران شهری

✅ پروژه بهسازی رفوژ وسط بلوار شهدا با سرعت در حال انجام است.

امینی در شورای عالی استان ها

نماینده استان خراسان جنوبی در شورای عالی استانها:?سوختن خانواده 5 نفری در جاده طبس پس از تصادف با تریلی | جاده ی طبس به یزد

روابط عمومی

⭕️برگزاری دوره آموزش عکاسی خبری ویژه روابط عمومی های شهرستان طبس