🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

حکم شهردار چهارمین شهر زیارتی کشور

متن حکم جناب آقای مهندس سید سعید صادق‌زاده شهردار طبس به عنوان نخستین شهردار در تاریخ پرافتخار شهرستان طبس که به عضویت دبیرخانه شهرهای زیارتی