🇮🇷 سال تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین

شهرداری طبس

.

رئیس پارلمان شهری کلانشهر کرج در طبس

تعاملپارلمانهایشهرکرجوطبس بهرهگیریازتجاربمدیریتکلانشهر_کرج 📸 دکتر « جوادچپردار » رئیس شورای اسلامی کلانشهر #کرج در استان البرز که در سفر غیر رسمی وارد شهرستان طبس شده است

انتصاب مدیر کشتارگاه دام شهرداری طبس

کشتارگاه دام طبس مستقیم تحت مدیریت شهرداری قرار گرفت. مهندس #محمد_نصیری با صدور ابلاغی؛ آقای مهدی محمدی را بعنوان مدیر کشتارگاه دام شهرداری طبس منصوب

مسکن ملی

گزارش کار 1401/04/07 کارگاه آماده سازی سایت 79 هکتاری :

فضای سبز شهری

گزارش کار واحد فضای سبزروزسه شنبه مورخ 1401/4/7 به شرح زیر است??