🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

مسکن ملی

گزارش کار 1401/04/07 کارگاه آماده سازی سایت 79 هکتاری :

فضای سبز شهری

گزارش کار واحد فضای سبزروزسه شنبه مورخ 1401/4/7 به شرح زیر است??

عمران شهری

گزارش عملکرد واحد عمران شهری شهرداری طبس

خدمات شهری

بخشی از تلاش های  واحد خدمات شهری شهرداری طبس در راستای نظافت و پاکیزگی شهری

عمران شهری

#عمران_شهری گزارش عملکرد نیروهای واحد عمران شهری شهرداری طبس اجرای زیرسازی و تحکیم جنب کارخانه یخ آماده سازی کانال گاز رضوانشهر جهت انجام عملیات آسفالت

خدمات شهری

گزارش کارکرد نیروهای خدمات شهری شهرداری طبس در راستای نظافت و پاکیزگی شهر

فضای سبز شهری

گزارش کار واحد فضای سبز شهرداری طبس در راستای حفظ و حراست از زیبایی و فضای سبز شهری

واحد_HSE

بخشی از گزارش عملکرد واحد ایمنی و بهداشت شهرداری طبس