🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

بسیج لشگر مخلص خداست

میثاق با ولایت 📸همزمان با اولین روز از هفته گرامیداشت بسیج، آقای سید مجتبی حقانی رئیس شورای اسلامی شهر، مهندس سید سعید صادق زاده شهردار