🇮🇷 سال تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین

شهرداری طبس

.

بازرسی اجرائیات شهری

#بازرسی_اجرائیات_شهری بخشی از تلاش ها و عملکرد روزانه واحد بازرسی و اجرائیات شهری شهرداری طبس

فضای سبز

بخشی از اقدامات روزانه واحد فضای سبز شهری شهرداری طبس

عمران شهری

#عمران_شهری گزارش روزانه عملکرد واحد عمران شهری شهرداری طبس

پویش هفتگی شهر پاک /خدمات شهری

مرحله سوم پویش هفتگی شهر پاک این بار در منطقه وسیع پایین محله با همت و تلاش بی وقفه نیروهای واحد خدمات شهری شهرداری طبس