🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

بهسازی روکش آسفالت خیابان کشاورز حدفاصل میدان آیت الله نمر تا میدان پنجم اردیبهشت

#قبل_از_اقدام
#بعد_از_خدمت

✍️روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر طبس