🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

روابط عمومی خط مقدم شهرداری

گوشه ای از اقدامات واحد روابط عمومی شهرداری طبس به مناسبت فرا رسیدن حلول ماه شعبان و همچنین اعیاد شعبانیه و همچنین  بهسازی و ترمیم