🇮🇷 سال تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین

شهرداری طبس

.

حضور مهندس #بهارستانی شهردار طبس و #امینی رییس شورای اسلامی شهر در مراسم رژه ۳۱ شهریور

در میدان امام خمینی ره

? ۳۱ شهریور۹۸

✍️روابط عمومی شهرداری طبس