🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

جذب خیرین سلامت/سفر پایتخت و آنچه داشت

? امام‌جمعه؛ روسای شوراهای اسلامی شهر و شهرستان و شهردار طبس؛ هفته دوم آذرماه در تهران با دکتر «رضا محمودی لموکی» مشاور امور اجتماعی وزیر