🇮🇷 سال تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین

شهرداری طبس

.

گرگاس در دام

توسط نیرو های شهرداری طبس انجام شد: 📸 یک قلاده گرگاس در گلخانه شهرداری طبس به دام افتاد. ⭕️ این حیوان که ترکیبی از سگ

رئیس پارلمان شهری کلانشهر کرج در طبس

تعاملپارلمانهایشهرکرجوطبس بهرهگیریازتجاربمدیریتکلانشهر_کرج 📸 دکتر « جوادچپردار » رئیس شورای اسلامی کلانشهر #کرج در استان البرز که در سفر غیر رسمی وارد شهرستان طبس شده است

تازه ترین اخبار