🇮🇷 سال جهش تولید با مشارکت مردم

شهرداری طبس

طبس ; چهارمین شهر زیارتی ایران ( عضو دبیرخانه شهرهای زیارتی کشور )

.

مسکن ملی

گزارش کار 1401/04/07 کارگاه آماده سازی سایت 79 هکتاری :

فضای سبز شهری

گزارش کار واحد فضای سبزروزسه شنبه مورخ 1401/4/7 به شرح زیر است??