🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

گزارش کار 1401/04/06 کارگاه آماده سازی سایت 79 هکتاری :

1.دکاپاژ(ریشه کنی بستر و برداشت خاک نباتی) از خیابان ST85 به حجم 120 متر مکعب

2.خاکبرداری از خیابان ST72 به حجم 378 متر مکعب

3.آبپاشی، غلطک کوبی خیابان ST73 به مقدار 4200متر مربع

توضیحات:حجم آبپاشی برابر با 50متر مکعب
4.ریپر زنی، رگلاژ و تسطیح خیابان های ST85, ST73 برابر با 4800 متر مربع
5.تولید 462 عدد جدول سایز 15*35*50
6.کنترل و برداشت نقاط توسط تیم نقشه برداری

1401/04/06

#شهرداری_در_خدمت_مردم

✍️ روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری طبس

 شهرداری طبس در تلگرام
@shahrdaritabas1310

اخبار شهرداری طبس در اینستاگرام

https://www.instagram.com/@shahrdaritabas1310