🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

تحول در نماد فضای سبز پایین شهر

مهندس #محمد_نصیری شهردار به همراه آقای رسول عراقی نایب رئیس شورای اسلامی شهر طبس پیش از ظهر شنبه ۹ بهمن‌ماه ۱۴۰۰ از پارک کودک طبس

روابط عمومی مدیریت شهری

نصب پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران در میدان شهید جعفری منطقه دیهشک و همچنین ادامه ترمیم و نصب تابلویی کوچه ها توسط واحد روابط عمومی