🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

پویش شهر پاک /محله بازگ پاکسازی شد

رئیس اداره خدمات و ایمنی شهری شهرداری طبس در تشریح ادامه عملیات میدانی #پویش_شهر_پاک گفت: روزهای چهارشنبه و پنج‌شنبه ۲۶ و ۲۷ آبان ۱۴٠٠ جمع

تعامل اداری

دیدار مدیر آبفای شهرستان با شهردار طبس