🇮🇷 سال تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین

شهرداری طبس

.

شعار سال1400

? ما بایستی تولید را محور کار قرار بدهیم و حمایت‌های لازم را انجام بدهیم و مانع ها را از سر راه تولید برداریم. #تولیدپشتیبانی‌هامانع‌زدایی‌ها

تازه ترین اخبار