🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

? ما بایستی تولید را محور کار قرار بدهیم و حمایت‌های لازم را انجام بدهیم و مانع ها را از سر راه تولید برداریم.

#تولیدپشتیبانی‌هامانع‌زدایی‌ها

✍ روابط شهرداری و شورای اسلامی شهر طبس