🇮🇷 سال جهش تولید با مشارکت مردم

شهرداری طبس

طبس ; چهارمین شهر زیارتی ایران ( عضو دبیرخانه شهرهای زیارتی کشور )

.

? ما بایستی تولید را محور کار قرار بدهیم و حمایت‌های لازم را انجام بدهیم و مانع ها را از سر راه تولید برداریم.

#تولیدپشتیبانی‌هامانع‌زدایی‌ها

✍ روابط شهرداری و شورای اسلامی شهر طبس