🇮🇷 سال تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین

شهرداری طبس

.

طبس میزبان نوروز 1400

گذر روزهای سخت خدمت و آغاز شیرینی سال جدید با خدمت مجاهدانه در عین مشکلات مالی