🇮🇷 سال جهش تولید با مشارکت مردم

شهرداری طبس

عضو دبیرخانه شهرهای زیارتی کشور

.

گذر روزهای سخت خدمت و آغاز شیرینی سال جدید با خدمت مجاهدانه در عین مشکلات مالی

? روزهای پایانی سال ۱۳۹۹ برای خادمین مردم در سیستم مدیریت شهری، سخت اما شیرین گذشت.

? سخت از آن جهت که با کمبود شدید منابع مالی و نیروی انسانی اجرایی در حوزه‌های خدمات شهری، فضای سبز و تاسیسات اما بر آن شدیم که ضمن پرداخت حقوق های معوق کارکنان و کارگران در حد امکان؛ از رنگ آمیزی معابر و جداول و بهسازی المان های شهری و نصب المان‌های جدید و سفره هفت‌سین غافل نشویم ولی شیرین چون مردم قدردان خادمان خود هستند.

? سخت از آن جهت که خواستیم به حد خودکفایی گل و گیاه رسیده و گلخانه دائمی را در عین کمبود شدید اعتبارات احداث کنیم و کردیم تا آیندگان بهره آن را ببرند و از هزینه میلیاردی ورود گل در سال‌های گذشته پیشگیری نماییم و بازهم شهر را در بهترین حالت فضای سبز نگه داریم ولی شیرین از آن جهت که امروز طبس همچنان عروس کویر است.

? سخت از آن جهت که از هفته‌ها قبل نوروز هزاروچهارصد؛ همه تلاش خود را کرده و فضای سبز را کاشته بودیم اما طوفان‌های شدید پایان سال، ضربه سنگینی وارد کرد ولی بازهم شیرین چون در کمترین زمان ممکن و در حد توان بازسازی کردیم.

✍ روابط شهرداری و شورای اسلامی شهر طبس