🇮🇷 سال تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین

شهرداری طبس

.

تبریک روز ملی شوراها

?نهم اردیبهشت، روز ملی شوراها در تقویم رسمی کشور ما (#ایران) روز نهم اردیبهشت به عنوان روز شوراها یاد شده است. شورا یک اصل عقلی

باغ گلشن باز شد

✍️ براساس مصوبه ستاد کرونا شهرستان طبس مبنی بر بازگشایی باغ گلشن جهت استفاده عموم که روز دوشنبه ۸ اردیبهشت ۹۹ به شهرداری ارجاع شد

پیام تبریک روز شوراها

“و امرهم شورا بینهم” سپاس و ثنای بی حد بر خالقی که به لطف استقرار مستحکم جمهوری اسلامی ایران و در راستای احترام و اکرام

بزرگداشت روز شوراها

? مهندس مجید بهارستانی یزدی شهردار طبس به مناسبت ۹ اردیبهشت؛ روز شورا به دیدار اعضای شورای اسلامی شهر رفت تا از همراهی، همگرایی و

تازه ترین اخبار