🇮🇷 سال تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین

شهرداری طبس

.

ایران مسئول عافیت طلب نمی خواهد

⭕️امام جمعه طبس: مسئول راحت‌طلب در اندازه اداره جمهوری اسلامی نیست/ مردم، قدردان درایت، مدیریت و پاکدستی شهردار طبس هستند.

اهتمام به رفع نقاط آبگیر شهر/

مهندس بهارستانی شهردار و آقای غلامحسین طاهری رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای اسلامی شهر طبس از پروژه رفع نقاط آبگیر و هدایت روان آب‌ها بازدید