🇮🇷 سال تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین

شهرداری طبس

.

تمدید تخفیف عوارض شهرداری طبس

شورای اسلامی شهر در تاریخ ۲۲ اسفند ۹۸ و بر اساس پیشنهاد شهردار طبس در صورتجلسه شماره ۲۷۲ خود بر تمدید زمان تخفیف عوارض با

پیام تسلیت

پدر شهید محمد قاسمی به فرزند شهیدش پیوست

پیام تسلیت

◾️همکار گرامی جناب آقای جعفر حقگوی وسایر بیوت عزادار