🇮🇷 سال تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین

شهرداری طبس

.

سازه های ابرخشتی

✅ به گزارش روابط عمومی شهرداری طبس، همایش سازه های ابرخشت صبح امروز با محوریت آشنایی با اصول کاربردی گل تافتن و سازه های خشتی

تازه ترین اخبار