🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

آموزش / روابط عمومی علمی

کارگاه آموزشی استراتژی و مدیریت استراتژیک در روابط عمومی با حضور مدیران روابط عمومی دستگاههای اجرایی استان خراسان جنوبی و تدریس دکتر شکری خانقاه استاد

روز هوای پاک

✅ طرح همیار شهردار در حفاظت از محیط زیست و تفکیک زباله از مبداء

پلیکان های باغ گلشن

رها سازی ۲ عدد پلیکان در باغ گلشن طبس به مناسبت ۲۹ دی روز هوای پاک