🇮🇷 سال تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین

شهرداری طبس

.

عمران شهری

✅ بازدید مهندس بهارستانی از کتابخانه در حال احداث

وحدت برای توسعه

اولین نشست مشترک ادارات خدمات و ایمنی شهری و عمران و شهرسازی شهرداری طبس با حضور مهندس بهارستانی برگزار شد.

عمران شهری

✅ بازدید شهردار از مراحل جوشکاری گنبد یادمان شهدای گمنام

سپاس از تعامل

♻️ پس از آنکه اعضای شورای اسلامی شهر و شهردار طبس به دیدار اعضای شورای شهر میبد رفتند در نشستی صمیمی و تخصصی، دستاوردهای تعاملی

تازه ترین اخبار