🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

عمران شهری

✅بازدید شهردار و معاون عمرانی و شهرسازی از پروژه یادمان شهدای گمنام

عمران شهری

پروژه احداث پل بلوار شهدای منا توسط اداره عمران و شهرسازی شهرداری طبس در حال انجام است.

عمران شهری

جدول‌گذاری رفوژ میانی بلوار شهدای منا و پیاده روسازی آن در حال انجام است.

تحقق یک آرزوی دیرینه

بهسازی بلوار شهدا به عنوان یک آرزوی دیرینه شهروندان طبسی با اجرای طرحی زیبا و جدید در حال انجام است.

تعامل پارالمان های شهری طبس و بزد

♻️ اعضای شورای اسلامی شهر و شهردار طبس در نشست مشترک با اعضای شورای شهر یزد به تعامل طرفین در راستای شناساندن پتانسیل‌های فرهنگی اجتماعی