🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

شب بازار در دیهشک

✅ براساس قرار قبلی و برنامه تنظیمی شب‌بازار #اکنون در بوستان منشی‌باشی دیهشک برپا شده است….