🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

تعامل برای توسعه

نشست آقای امینی رئیس و خانم حسین‌پور عضو شورای اسلامی شهر و مهندس بهارستانی شهردار طبس با دکتر امیرحسنخانی نماینده مردم طبس در مجلس شورای

گلایه

? یکی از پاکبانان با ارسال این تصاویر نوشت: به برخی از افراد هم باید گفت جای نخاله های ساختمانی