🇮🇷 سال تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین

شهرداری طبس

.

صنایع دستی

 صنایع دستی نمادی از همت و توانمندی بانوان طبسی

خدمات شهری

✅ کارگروه تخصصی خدمات شهری شهرهای طبس، عشق آباد، ارسک، اسفدن و سه قلعه به میزبانی ارسک برگزار شد

عمران شهری

احداث کانال عبور سیلاب به منظور جلوگیری از آب گرفتگی منازل شهروندان توسط واحد موتوری شهرداری طبس