🇮🇷 سال جهش تولید با مشارکت مردم

شهرداری طبس

طبس ; چهارمین شهر زیارتی ایران ( عضو دبیرخانه شهرهای زیارتی کشور )

.

رفع نقاط حادثه خیز

✅ دیدار مهندس بهارستانی شهردار طبس با سرگرد نباتی رئیس پلیس راهور طبس