🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

رفع نقاط حادثه خیز

✅ دیدار مهندس بهارستانی شهردار طبس با سرگرد نباتی رئیس پلیس راهور طبس