🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

مهندس طوسی سرپرست شهرداری طبس شد

به گزارش روابط عمومی شهرداری طبس، محمود امینی رئیس شورای اسلامی شهر طبس گفت: با استناد به بخشنامه های ابلاغی از وزارت کشور در اصلاح قانون