🇮🇷 سال جهش تولید با مشارکت مردم

شهرداری طبس

طبس ; چهارمین شهر زیارتی ایران ( عضو دبیرخانه شهرهای زیارتی کشور )

.

متن کامل آگهی مزایده 7 قطعه زمین مسکونی و کروکی زمین ها

https://tabas.ir/wp-content/uploads/2023/10/آگهی-فروش-7-قطعه-مسکونی-1-1.pdf