🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

شهرداران استان در طبس

اعضای کارگروه فنی و خدمات شهری شهرداری های استان( شهرداران شهرهای دیهوک، ارسک، خضری، سه قلعه، گزیک) به همراه مهندس اکبری کارشناسی فنی و خدمات شهری دفتر امور شهری و شوراهای استانداری خراسان جنوبی در اولین نشست این کار گروه به میزبانی شهرداری طبس و با حضور مهندس محمد نصیری شهردار طبس بعنوان ریاست کارگروه پیش از ظهر پنجشنبه ۲۱ مهرماه ۱۴۰۱ از مجموعه گلخانه شهرداری طبس بازدید کردند.

گلخانه شهرداری طبس به منظور تامین گل و گیاه بوستان ها، میادین بلوار ها و فضای سبز شهری طبس با تولید گل های مختلف و درختچه های مثمر و همچنین تولید گل و گیاه بیش از نیاز مصرف شهری در حوزه درآمدزایی و اقتصادی درحال بهره برداری است و اخیراً برای گرمایش سالن های گلخانه در هوای سرد فصل پاییز و زمستان عملیات گاز کشی به این مکان صورت گرفته است.

✍️روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری طبس