🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

✅ سازه فلزی سقف یادمان شهدای گمنام به زودی نصب می شود.

? شهردار طبس ضمن بازدید از مراحل انجام کار، از زحمات سازندگان این یادمان تجلیل کرد.

#شبکه_خبری_شهرداری_طبس