🇮🇷 سال جهش تولید با مشارکت مردم

شهرداری طبس

طبس ; چهارمین شهر زیارتی ایران ( عضو دبیرخانه شهرهای زیارتی کشور )

.

مهندس حسین مرتضوی سرپرست شهرداری طبس پیش از ظهر چهارشنبه ۳ شهریور ماه ۱۴۰۰ از گلخانه و

خزانه تولیدات گیاهی شهرداری به منظور بررسی کمی و کیفی محصولات ت و میزان آمادگی این مزرعه برای تامین گل ها و درختچه های فضای سبز وسیع شهری طبس بازدید به عمل آورد.

?مهندس مقدس زاده رئیس اداره ایمنی و خدمات شهری شهرداری طبس، مهندس عصاری رئیس امور قراردادها و واحد عمران، و آقای خلیلیان مسئول امور مالی شهرداری در این بازدید سرپرست شهرداری را همراهی نمودند

✍️روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری طبس