🇮🇷 سال جهش تولید با مشارکت مردم

شهرداری طبس

طبس ; چهارمین شهر زیارتی ایران ( عضو دبیرخانه شهرهای زیارتی کشور )

.

آلبوم خاطرات

? تیم فوتبال شهرداری طبس در اوخر دهه ۷٠ / ارسالی: علی شبانی

صمیمی و بی واسطه با کارگران

?مهندس محمدجواد راستینه رئیس شورای اسلامی شهر طبس ظهر چهارشنبه 3 شهریور 1400 به منظور بازدید از روند

محتمع بانوان خذمتی ماندگار

?مهندس حسین مرتضوی سرپرست شهرداری طبس پیش از ظهر چهارشنبه ۳ شهریور ماه ۱۴۰۰ در مجتمع فرهنگی، ، ورزشی پارک بانوان طبس حضور یافت

مرکز بازیافت پسماند شهری

?مهندس حسین مرتضوی سرپرست شهرداری طبس پیش از از ظهر چهارشنبه سوم شهریور ماه ۱۴۰۰ از عملیات احداث مرکز جامع بازیافت پسماند شهری بازدید و

مدیریت شهری در میدان عمل

?مهندس محمدجواد راستینه رئیس شورای اسلامی شهر طبس و مهندس حسین مرتضوی سرپرست شهرداری طبس