🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

دکتر حمید شکری خانقاه مولف کتب روابط عمومی و استاد دانشگاه در رشته‌های ارتباطات، رسانه، روانشانسی

، جامعه‌شناسی و تشریفات، عکس دسته‌جمعی کارگاه آموزشی استراتژی و مدیریت استراتژیک در روابط عمومی را در صفحه اینستاگرام خود منتشر کرد.

دکتر شکری خانقاه همچنین خبر برگزاری همایش که در شبکه خبری شهرداری طبس منتشر شده را در صفحه اینستاگرام خود بازنشر داده است.

برای ما در سیستم اطلاع‌رسانی و ارتباطات شهرداری طبس، موجب مباهات است.

#شبکه_خبری_شهرداری_طبس