🇮🇷 سال جهش تولید با مشارکت مردم

شهرداری طبس

طبس ; چهارمین شهر زیارتی ایران ( عضو دبیرخانه شهرهای زیارتی کشور )

.

گزارش تصویری تلاش روزانه کارکنان سخت کوش واحد فضای سبز شهرداری طبس

 هرس درختان اکالیپتوس، توسعه گلخانه شهرداری طبس، جمع آوری و حذف علف های هرز بلوار های سطح شهر، جمع آوری گل های خشک

✍️روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری طبس