🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

عمران شهری پارک شهرک صدوقی

عملیات عمرانی طرح احداث پارک خطی شهرک شهید صدوقی با تلاش و جدیت واحد عمران شهرداری طبس ادامه دارد

عمران شهری پارک خندق

عملیات توسعه عمرانی و تحولی پارک بزرگ خندق با همت و تلاش نیروهای واحد عمران شهرداری طبس ادامه دارد

#تاسیسات_شهری

تلاش شبانه نیروهای پرتلاش واحد تاسیسات شهری شهرداری طبس در برپایی و تکمیل احداث عملیات توسعه گلخانه شهرداری